.

 

TWÓJ DOSTAWCA CIEPŁA

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Naszą misją jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez ciągłość dostaw bezpiecznego ciepła przy zachowaniu wysokiego komfortu. Spółka "Therma" jest oceniana przez odbiorców przede wszystkim poprzez jakość i niezawodność dostawy ciepła.

 

Realizacja tych celów to nie tylko sprawność i nowoczesność urządzeń technicznych, ale również zatrudnianie kompetentnej kadry o długoletnim doświadczeniu zawodowym.

 

 

Czytaj więcej »

  AKTUALNOŚCI

Opis projektu POIiŚ

2022-09-20

30 lat P.K."Therma"

2022-09-07

Za kilka dni minie 30 lat, od kiedy na terenie miasta Bielska-Białej dostawę ciepła realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.

Narodziny Spółki nastąpiły bowiem w dniu 22 września 1992 roku, kiedy to na mocy uchwały rady Miejskiej, Gmina Bielsko-Biała zawiązała spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na przestrzeni minionych lat Spółka przeszła wiele przeobrażeń. Kierunki działań zdeterminowały lokalne uwarunkowania odmienne od uwarunkowań innych firm ciepłowniczych. Odmienność polegała na strukturze odbiorców, gdzie udział przemysłu stanowił ponad 60%, a dostawa ciepła w parze to prawie połowa sprzedaży na początku istnienia Spółki. Obecnie udział odbiorców przemysłowych to nadal aż 44%.

Przeobrażenia ustrojowe i gospodarcze, które spowodowały m.in. upadek zakładów przemysłu włókienniczego, narzuciły Spółce kierunek działań polegających głównie na zmianie zasilania z pary na wodę. Ostatnie odcinki sieci parowych zostały wyłączone z eksploatacji w roku 2008 a w miejsce parociągów, tam gdzie było to możliwe, zostało wybudowanych wiele kilometrów sieci wodnych oraz dostosowano węzły cieplne odbiorców do zmienionego nośnika ciepła.

Zmiany spowodowane m.in. procesem restrukturyzacji bielskiego przemysłu, oszczędzaniem nośników energii odbiły się w wielkości mocy cieplnej zamawianej przez odbiorców.  W 1992 roku, kiedy powstało Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” moc zamówiona w źródłach ciepła dla potrzeb odbiorców na terenie miasta wynosiła ok. 800 MW, obecnie  jest to ok. 280 MW.

Obecnie Spółka posiada 182,21 km sieci wodnych, w tym 155,1 km stanowią sieci w technologii rur preizolowanych, 14,7 km sieci w technologii tradycyjnej kanałowej oraz ok. 12,43 km to sieci  napowietrzne. „Therma” eksploatuje 1025 węzłów cieplnych z których 744 jest własnością Spółki.

Do niewątpliwych sukcesów Spółki można zaliczyć:

  • projektowanie węzłów cieplnych dla odbiorców mieszkaniowych i przemysłowych nawet w konfiguracji z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła,
  • opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania węzłów cieplnych i sieci,
  • opracowywanie i realizacja koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego w tym likwidacji sieci parowych,
  • opracowanie wniosków aplikacyjnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
  • likwidacja niskiej emisji poprzez uciepłownienie centrum miasta.

P.K.„Therma” przez 30 lat swojej działalności na rynku lokalnym, dała się poznać nie tylko jako Spółka dostarczająca ciepło, ale również jako firma wspierająca i biorąca udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i imprezach integracyjnych organizowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

 

Z okazji jubileuszu 30-lecia Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma”, pragniemy podziękować wszystkim naszym Kontrahentom oraz Partnerom za wiele lat wyjątkowej współpracy. Wierzymy, że przed nami kolejne lata, które będą źródłem satysfakcji i dalszych wspólnych sukcesów.

Za wszystko bardzo dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

OCIEPLAMY TWOJE MIASTO

 

Temperatura na zewnątrz w Bielsku-Białej: