.

Taryfa / Cennik

Strefa Klienta » Taryfa dla ciepła

 

Działając na podstawie art. 3a ust.2. i ust.4.  Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) informujemy, że P.K. „Therma” Sp. z o.o. 
w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1. ustawy,  stosuje cenę najniższą, tj.

 

od 1.03.2023 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu
o ceny i stawki opłat wg stosownej Taryfy dla ciepła:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

 

od 1.06.2023 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu o ceny i stawki

opłat nie wyższe niż opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

System ciepłowniczy

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi: 144,53 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła (taryfowa) wynosi: 147,17 zł/GJ netto;

cena najniższa - mieszana (maksymalna/taryfowa) wynosi: 138,28 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 8,89 zł/GJ netto.

 

od 23.11.2023 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu o ceny i stawki opłat nie wyższe niż opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

System ciepłowniczy

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi: 144,53 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła (taryfowa) wynosi: 152,71 zł/GJ netto;

cena najniższa - mieszana (maksymalna/taryfowa) wynosi: 143,59 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 9,12 zł/GJ netto.

 

od 01.03.2023 r.

- dla źródła (grupa taryfowa E.4) najniższą ceną dostawy ciepła jest maksymalna cena dostawy ciepła ustalona w oparciu stawki opłat opublikowanie przez Prezesa URE

w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

 

 Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

źródło

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi 111,43 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła bez wyrównania (taryfowa) wynosi 181,41 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania 69,98 zł/GJ netto.

 

od 23.11.2023 r.

- dla źródła (grupa taryfowa E.4) najniższą ceną dostawy ciepła jest maksymalna cena dostawy ciepła ustalona w oparciu stawki opłat opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

źródło

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi 111,43 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła bez wyrównania (taryfowa) wynosi 212,28 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania 100,85 zł/GJ netto.

» Wzory oświadczeń odbiorcy ciepła określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz.U. poz. 327)

 

 

Taryfa dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2023 r. Nr OKA.4210.55.2023.PS;

opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 485 z dnia 7 listopada 2023 r.

 • obowiązująca od 23.11.2023 - pobierz
 • zestawienie cen od 23.11.2023 - pobierz

 

Zmiana taryfy dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2023 r. Nr OKA.4210.34.2023.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 260 z dnia 28.04.2023 r.

 

 • obowiązująca od 01.06.2023 - pobierz
 • zestawienie cen od 01.06.2023 - pobierz

 

Zmiana taryfy dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2022 r. Nr OKA.4210.141.2022.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 850 z dnia 15.12.2022 r.

 

 

Taryfa dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr OKA.4210.62.2022.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 550 z dnia 30.08.2022 r.

 

 • obowiązująca od 01.10.2022 - pobierz

 

 

Cennik usług dodatkowych

wykonywanych przez P.K. "Therma" Sp. z o.o. oraz opłat dodatkowych związanych z dostawą ciepła:

 

 

 

 

Taryfy - archiwum

 • Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.07.2022 do 30.09.2022 - pobierz
 • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2021  do 30.09.2022 - pobierz  
 • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2020 do 30.09.2021 - pobierz

 • Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.06.2020 do 30.09.2020 - pobierz 
 • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2019 do 31.05.2020  - pobierz 
 • Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.01.2020 do 31.08.2020 - pobierz
 • Zmiana Taryfy dla ciepła  obowiązująca od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 - pobierz   ​
 • Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 - pobierz ​
 • Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 - pobierz ​